Wangaris mål är att minska glappet mellan samhällets sociala behov och modeindustrin. Våra accessoarkollektioner designas i syfte att skapa medvetenhet och bidra till ideella organisationer som gör skillnad för människor, djur och natur över hela världen.

När det kommer till cancer är ingen oberörd. En av tre får cancer, men alla människor drabbas. Wangari är tacksamma för möjligheten att i ett exklusivt designsamarbete stötta Ung Cancer genom vår scarfkollektion “Feed My Flame”. Ung Cancer har fokus på att finnas närvarande och vara en röst för unga vuxna som drabbats av cancer på ett eller annat sätt. Morgondagen är ett oskrivet blad, men tillsammans kan vi göra ännu mer för att skapa positiv förändring där behoven är som störst. 

FAST MARK

Ung Cancer är en ideell organisation som stöttar unga vuxna som tvingas leva med cancer som drabbade eller anhöriga. De utgör en solid grund att luta sig mot när marken skakar och allting förändras under en sjukdomsresa, från besked och framåt. Ung Cancer finns där under varje steg på vägen – inte minst för att kunna bistå med ekonomisk support till cancerdrabbade som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Wangari X Ung Cancer 

NÄRVARANDE I DET SVÅRA

Ung Cancer finns där för sina medlemmar genom att tillhandahålla psykosocialt stöd och för att minska klyftan som ofta uppstår mellan livet på sjukhus och livet hemma. De anordnar möten och möjligheter för gemenskap under en svår tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen.

Wangari X Ung Cancer


EN VIKTIG RÖST

Ung Cancer informerar om cancer hos unga vuxna för att utmana fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring. De debatterar och belyser problem som cancerdrabbade ofta behöver beskriva om och om igen, för att uppnå förändring inom sjukvården och i samhället.

 Wangari X Ung Cancer


STARKARE TILLSAMMANS

Ett cancerbesked framkallar oändligt med känslor. Vissa beskriver en utpräglad kämpaglöd och envishet, för andra innebär beskedet sorg, ilska och skräck. De allra flesta som får en cancerdiagnos blir friska. Fortsätt att finnas där för den du känner som är eller har varit sjuk. Tillsammans är vi alltid starkare, och ingen insats är någonsin för liten.

BESÖK UNG CANCER FÖR ATT LÄSA MER OM HUR DE ARBETAR HÄR.